You don't have javascript enabled. Good luck with that.
فراموشی رمز عبور
هشتمین نمایشگاه تخصصی اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق
اتمام نمایشگاه

نمایشگاه مجازی نمایشگاه مجازی اتوماسیون صنعتی

جايگاه اتوماسيون صنعتي در رشد توليد/ اصفهان، ميزبان نهمين نمايشگاه تخصصي اتوماسيون صنعتي و ابزار دقيق است

جايگاه اتوماسيون صنعتي در رشد توليد/ اصفهان، ميزبان نهمين نمايشگاه تخصصي اتوماسيون صنعتي و ابزار دقيق است

نهمین نمایشگاه تخصصی اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق که در تاریخ 12 تا 15 مرداد در محل برگزاری نمایشگاه های اصفهان برپا می شود، تلاش دارد مانند سال های گذشته، جدیدترین ویژگی ها، انتظارات، نیازها و خدمات را معرفی و مخاطبان خاص این حوزه را از آن ها مطلع سازد. همچنین با توجه به قرابت این حوزه با مباحث سیستم های برق، رباتیک و فناوری اطلاعات، جامعه متخصص این گروه ها نیز بخش مهمی از مخاطبان این نمایشگاه خواهند بود.

هفتمین نمایشگاه بین المللی اتوماسيون صنعتي 1392

ششمین نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی 1390